BGFlora.eu

 

Род Aristolochia L.

Род. 315 (2). ВЪЛЧА ЯБЪЛКА — ARISTOLOCHIA L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 962; Gen. PI. ed. 5 (1754)

Семейство: Aristolochiaceae Juss.
Род: Aristolochia L.
Българско име: Вълча ябълка

Описание:

Многогодишни тревисти или увивни дървенисти растения. Листата последователни, без прилистници, цели, най-често сърцевидни, с дръжки или приседнали. Цветовете странични, събрани по няколко в пазвите на листата или единични. Околоцветникът неправилен, тръбест, в основата мехуресто подут, в горната част тесен, почти цилиндричен, на върха едностранно удължен във форма на езиче, по-рядко липсва или с 2 - 3 дяла, или 3 - 6 зъбчета, опадващ. Тичинките обикновено 6, рядко повече или по-малко, разположени в един кръг, приседнали върху колонката, образувана от срастването на (5) 6 (12) стълбчета. Яйчникът долен (4) 5 - 6-гнезден. Плодът разтваряща се с надлъжни цепнатини кутийка.

Кръстосаноопрашващи се от дребни несекоми.

Таблица за определяне на видовете

1    Цветовете събрани по 2 до няколко в пазвите на листата. Подземната част е късо, пълзящо коренище .................................................... ........................................................................................................................................................1. Обикновена вълча ябълка — А. clematitis L.
1*   Цветовете разположени винаги по един в пазвите на листата. Подзем­ната част е грудка или дебело вертикално коренище .......... 2
2    Листата почти приседнали и със сърцевидната си основа обхващат стъблото ...............2. Кръглолистна вълча ябълка — A rotunda L.
2* Листата яйцевидно бъбрековидни, с добре развита дръжка ....................................................... 3. Бледа вълча ябълка — A. pallida Willd
„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Aristolochia clematitis L. - Обикновена вълча ябълка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.