BGFlora.eu

 

Род Arum L.

Род 149 (3). ЗМИЯРНИК — ARUM L.

L. Gen. PI. ed. 1 (1737) 277 Sp. PI. ed. 1 (1753) 964.

Семейство: Araceae Neck
Род: Arum L.
Българско име: Змиярник

Описание:

Многогодишни тревисти растения. Стъблата в основата задебелени във валчести грудки, с многобройни спирално разположени листни влагалища без листна петура и 2 - 3 стреловидни или копиевидни листа на дълги, тънки дръжки, които в основата си се разширяват във влагалища. Нагоре стъблата безлистни. Женските цветове, състоящи се от един едногнезден плодник, разположени в долната част на съцветието. Мъжките цветове, съставени от 1 тичинка с 3 - 4 прашника, се намират над женските. Между женските и мъжките цветове и над последните ± многобройни стерилни. цветове във вид на нишковидни, в основата разширени, конични, подвити придатъци. Съцветието завършва с ± удължен, бухалковиден или цилиндричен придатък. Покривалото в основата яйцевидно тръбесто, обхващащо изцяло съцветието, нагоре фуниевидно, разтварящо се в открита пластинка. Плодът сочна ягода. При разрастването на плодовете покривалото се разкъсва и отпада.

Таблица за определяне на видовете

1  Грудките дисковидни, приплеснати, кръгли. Стъблата и листата се развиват от вдлъбване в средата на грудките. Стерилните ........... цветове, разположени между мъжките и женските цветове, наредени в 3 - 4 кръга ................... 2. Източен змиярник — A orientate М. В.
1* Грудките яйцевидни или цилиндрични. Стъблата и листата се развиват от подутини на грудките. Стерилните цветове, разположени между мъжките и женските цветове, наредени само в два кръга ........................................................................................................................ 2
2  Бухалковидният придатък на съцветието тясно линеен, до 3 мм широк. Листата еднакво оцветени или. тъмно петнисти ..................... ...……….................................................................................................................................……………. 3. Петнист змиярник —A maculatam L.
2* Бухалковидният придатък на съцветйето цилиндричен, обикновено широк 5 мм и повече. Листата светложълто до бяло напетнени или мрежесто белезникави …………….… ………....…………………………………………….. 1. Италиански змиярник — A italicum Mill.

"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964)

ВИДОВЕ:

Arum maculatum L. - Петнист змиярник

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.

 

Untitled Document