BGFlora.eu

 

Род Asarum L.

Род 314 (1). КОПИТНИК —ASARUM L
.
L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 442 ; Gen. PI. ed. 5 (1754) 201

Семейство: Aristolochiaceae Juss.
Род: Asarum L.
Българско име: Копитник

Описание:

Многогодишни тревисти растения c пълзящо коренище. Стъблото късо, полегнало. Листата последователни, цели, бъбрековидни, сърцевидни до стреловидни. Цветовете единични, връхни. Околоцветникът правилен, в един кръг, триделен, запазващ се при плода. Тичинките 12, разположени в два кръга, свободни или отчасти сраснали с яйчника. Тичинковите нишки къси. Яйчникът долен, 6-, по-рядко 4-гнезден, с много (рядко 1) семепъпки, наредени в две редица във всяко гнездо. Стълбчетата 6, по-рядко 4, свободни или сраснали в колонка, със 6-делно близалце. Плодът почти кълбовидна, разпукваща се неравномерно кутийка. Семената продълговати. Опрашват се от дребни насекоми или самоопрашващи се.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Родът е представен в България само с един вид:

Asarum europaeum L. - Европейски копитник

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.