BGFlora.eu

 

Род Asphodelus L.

Род 158 (4). БЪРДУН — ASPHODELUS L.¹

L. Sp. PI. ed. 1 (1753) 310; Gen. PI. ed. 5 (1754) 146.

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Asphodelus L.
Българско име: Бърдун


Описание:

Едногодишни или многогодишни растения с коренища и задебелени грудесто корени. Листата приосновни, стъблото безлистно или покрито нарядко с люсповидни листа. Цветовете събрани в прости или разклонени гроздове. Околоцветникът фуниевиден, дълбоко разделен на 6 линейно ланцетни дяла, всеки с дебела жилка по средата. Тичинките 6, с дълги нишковидни дръжки и прашници, прикрепени с тръбната си част за разширената в долния си край тичинкова дръжка. Плодникът с тригнезден яйчник, нишковидно стълбче и топчесто близалце. Всяко гнездо с по две семепъпки. Плодът кутийка. Семената остро тристенни, на тръбната страна напречно набръчкани.
¹ Разработил Ст. Вълев


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

ВИДОВЕ:

Asphodelus albus Mill. - Бял бърдун

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.