BGFlora.eu

 

Род Aster L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Aster L.
Българско име: Звездел, Димитровче


Описание:

Кошничките средно големи. Обвивката звънеста, съставена от керемидообразно наредени и по краищата си ципести листчета.. Леглото на цветовете плоско или изпъкнало, покрито с трапчинки. Периферните цветове езичести, женски или безплодни; по-рядко всичките цветове двуполови и тръбести. Езичестите цветове синкави или лилави. Дяловете на стълбчето плоски, длъгнести или заострени; плодовете сплескани, пухести, с една или няколко редици власинки. Многогодишни растения с тесни, по краищата си грапави, спирално разположени листа.
1.    Периферните цветове в кошничките езичести; вътрешните
тръбести ………………………………………………………………… 2. .
1*.  Езичестите цветове липсват; кошничките само с тръбести
цветове …………………………………………………………………...4.
2.     Кошничките единични, едри, до 4 см в диаметър (заедно с
ези­четата) ………………………………………..……(1) Aster alpinus L..
2*. Кошничките по-дребни и обикновено събрани в щитовидни
съцветия …………………………………………………………………..3.
3. Сивовлакнесто растение; обвивните листчета тревисти,
с разпе­рени връхчета …………………...................... (2) Aster amellus L.
3*. Листата голи; вътрешните обвивни листчета почти ципести,
обагрени и прилегнали ………….................……... (5) Aster tripolium L.
4.  Външните обвивни листчета почти елиптични или овални, тъпи.
Листата длъгнесто-ланцетни. Растение обикновено гъсто влакнесто ….
………………………………………..……(4) Aster villosus (L. ) Sch.-Bip.
4* Обвивните листчета линейно-ланцетни или линейни, заострени;
листата теснолинейни. Голо растение . ... . (3) Aster  linosyris (L.) Bernh.


         Разпространение в България:(Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


      Общо разпространение:

Източник: 

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Наука и Изкуство, София, (1967)

Видове:

Aster alpinus

Aster amellus

Aster novi-belgii

Aster tripolium

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.