BGFlora.eu

 

Род Ballota L.

Род 683 (22). КАНДИЛНИЧЕ — BALLOTA L.¹

 L., Sp. Pl., ed. 1 (1733) 582; Gen. Pl.; ed. 5 (1754) 253.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Ballota L.
Българско име: Кандилниче

Описание:

Многогодишни тревисти растения или малки храсти. Стъблото високо 30 - 100 см, изправено, рядко полегнало, разклонено, влакнесто. Стъбловите листа с дръжки, най-често със сърцевидна основа назъбени с прости и разклонени власинки, често с полуприседнали жлези. Цветовете в многоцветни дихазии в пазвите на постепенно намаляващи към върха присъцветни листа. Прицветниците линейни. Чашката тръбеста до обратно конична с 5 зъбеца, 10 жилки, влакнеста. Венчето двуустно; горната устна права или слабо извита, отвън с власинки, долната 3-делна с обратно яйцевиден среден дял. Венечната тръбица по-къса или равна на чашката, с пръстен от власинки отвътре. Тичинки 4, успоредни, двете външни по-дълги. Прашниците разделени. Орехчетата продълговати до продълговато обратно яйцевидни, на върха заоблени. Семената кафяви.

¹ Разработила М. Попова.

От „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

*   *   *

Ballota

The genus Ballota is in the family Lamiaceae in the major group Angiosperms (Flowering plants).

From “The Plant List” - www.theplantlist.org/browse/A/Lamiaceae/Ballota/

*   *   *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989), “The Plant List” - www.theplantlist.org/browse/A/Lamiaceae/Ballota/

ВИДОВЕ:

Ballota nigra L. - Черно кандилниче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.