BGFlora.eu

 

Род Betonica L.

Род 685 (24). РАНИЛИСТ — BETONICA L.¹

L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 573; Gen. Pl., ed. 5 (1754).

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Betonica L.
Българско име: Ранилист

Описание:

Многогодишни тревисти растения c късо коренище. Стъблото изправено, неразклонено или рядко разклонено в съцветието. Листата цели, закръглено или остро назъбени; приосновните с дълги дръжки, обикновено събрани в розетка, стъбловите с къси дръжки, най-горните приседнали. Съцветието плътно класовидно, съставено от многоцветни прешлени, най-долните 1 - 2 обикновено отдалечени. Цветовете с прицветници, почти равни на чашката. Чашката тръбеста с 5 еднакви зъбеца и 5 (10) неясни жилки. Венчето пурпурно или бяло; тръбицата по-дълга от чашката, отвътре без пръстен от власинки. Тичинките 4, двусилни, с успоредни прашници, след цъфтежа неизвиващи се встрани. Орехчетата тристенни, удължени с къс, ципест, назъбен придатък по горния ръб. Насекомо опрашвани растения; размножават се със семена и коренишни издънки.

Таблица за определяне на видовете

1   Растение, покрито с прости и звездовидни власинки. Прашниците пурпурни. Венчето бяло до бледорозово ............................. ……............................................................................................................……………. 4. Шарпланински ранилист — В. scardica Griseb.
1* Растение повече или по-малко просто влакнесто, без звездовидни власинки. Прашниците жълти. Венчето бяло, бледо или тъмнопурпурно ………………………… ……………………………………………………………………. 1—3. Група В. officinalis.

1—3. Група

     Стъблото и листата повече или по-малко влакнести, чашката влакнеста или в основата почти гола, венчето бяло или пурпурно.
1   Чашковите зъбци късо заострени, два пъти по-къси от тръбицата ……….........………… 1. Лечебен ранилист — В. officinalis L.
1* Чашковите зъбци шиловидни, почти равни на тръбицата ……………………....................................................................……….. 2
2   Цветовете светлопурпурни; цветните прешлени събрани в къс, плътен клас ................................................................................….. ...................................................................................................................................... 2. Български ранилист — В. bulgarica Deg. et Neič.
2* Цветовете бели; прешлените в повече или по-малко удължен клас …............. 3. Балкански ранилист — В. haussknechtii Uechtr.

¹ Разработила Й. Коева.

„Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Betonica officinalis L. - Лечебен ранилист

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.