BGFlora.eu

 

Род Bidens L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Bidens L.
Българско име: Бутрак


Описание:

Кошничките средно големи, полукълбести или звънести, единични или събрани в щитовидно съцветие; обвивката полукълбеста или звънеста, съставена от външни тревисти и вътрешни почти ципести листчета. Цветното легло с тесни прицветници по него, които опадат заедно с плодовете. Периферните цветове обикновено двуполови, езичести, жълти, понякога липсват. Плодовете длъгнести, обратно овални, сплескани или тристенни, снабдени с 2 - 4 осила и назъбени, с насочени надолу зъбчета. Едногодишни растения със срещуположни листа.

1.  Листата цели, ланцетни или овално-ланцетни. Кошничките увиснали, обикновено с добре развити езичести цветове ……………….................................................................................................................................................…... (1) В, cernua L.
1*. Листата обикновено 3 - 5-делни. Кошничките изправени, без езичести цветове………….............…..(2) В. tripartita L.

(1). В. cernua L. (Едногодишни растения) — По влажните места и между буре­ните. Разпространено (1-). VII - X. Фиг. 1413.
(2).  В. tripartita L. (Едногодишни растения) — По влажните места (1-). VI - X. (Т).
var. tripartita — Всичките листа 3 - 5-делни; кошничките толкова дълги, колкото широки. По-рядко.
var. orientalis (Vel.) Stoj. ,et Stef. (B. o. Vel.) — Долните листа цели; кошнич­ките малко по-дълги, отколкото широки. Разпространено.
Заб.: Cosmos bipinnatus Cav. (Едногодишни растения) (отечество Северна Америка) се отглежда като широко разпространено декоративно растение.

         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

ВИДОВЕ:

Bidens cernua L. - Бутрак

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.