BGFlora.eu

 

Род Calendula L.

Род 795 (44). НЕВЕН - CALENDULA L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 921; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 393; Greuter, Med-Checklist 2 (2008) 54

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Calendula L.
Българско име: Невен

Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, обикновено жлезисто влакнести и ароматни. Листата последователни, прости. Кошничките хомогамни, Обвивните листчета в 1 - 2 реда, линейни, заострени, с тесни ци­пести ръбове. Цветното легло плоско, без люспи. Външните цветове езичести, жълти до оранжеви, женски; вътрешните тръбести, жълти, оранжеви, кафяви или виолетово пурпурни, функционално мъжки. Плодосемките хетерокарпни, без хвърчилка, външните с тясна човка, ладиевидни, вътрешните по-дребни от външните.

Таблица за определяне на видовете

1 Външните цветове с езиче не повече от два пъти по-дълго от обвивните листчета ......................................................... ........................................................................................................................................ 1. Полски невен - С. arvensis (Vaill.) L.
1* Външните цветове най-често с езиче най-малко два пъти по-дълго от обвивните листчета ........................................ ..................................................................................................................................................... Лечебен невен - С. officinalis L.
¹ Разработил †B. Кузманов.

„Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Република България”, том XI, БАН, Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, София, (2013)

ВИДОВЕ:

Calendula arvensis (Vaill.) L. - Полски невен

Calendula officinalis L. - Лечебен невен

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.