BGFlora.eu

 

Род Calystegia R. BR.

Род 632 (3). ЧАДЪРЧЕ — CALYSTEGIA R. BR.¹

R. Br., Prodr. Fl. Nov. Holl. I (1810) 483

Семейство: Convolvulaceae Vent.
Род: Calystegia R. BR.
Българско име: Чадърче

Описание:

Многогодишни коренищни тревисти растения. Стъблата стелещи се или увивни, с бял млечен сок. Листата последователни, прости, в основата стреловидни или сърцевидни. Цветовете единични, в пазвите на листата. Прицветниците 2, широко яйцевидни или сърцевидни, обикновено припокриващи повече или по-малко чашката. Венчето едро, фуниевидно или тръбесто, голо или влакнесто. Тичинките 5, с разширени в основата дръжки. Яйчникът гол, едногнезден, с 4 семепъпки. Стълбчето единично, по-късо от венчето; близалцата 2, удължено яйцевидни. Кутийката сферична или яйцевидна, разпукваща се на 2 дяла. Семената кафяви до черни, голи.

Стопанско значение. Увивни растения с едри цветове, подходящи за декоративни цели.

Таблица за определяне на видовете

1   Стъблото стелещо се. Листата бъбрековидни ...........................................................1. Крайморско чадърче — С. soldanella (L.) R. Вг.
1* Стъблото увивно. Листата стреловидни или сърцевидни ........................................................................................................................ 2
2   Прицветниците до 15 (20) мм широки*, неприпокриващи се, в основата плоски или килевидни. Тичинките 15 - 23 (25 - 30) мм дълги ................................................................... .................................................................... 2. Обикновено чадърче — С. sepium (L.) R. Br.
2* Прицветниците 14 - 30 (-38) мм широки, припокриващи се, в основата торбесто подути. Тичинките (24-) 28 - 36 (-40) мм дълги ....................................................................... ............................................................................. 3. Горско чадърче — С. sylvatica (Kit.) Griseb.

¹Разработил Богдан Кузманов

„Флора на Н Р България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Calystegia sepium (L.) R. Br. - Обикновено чадърче

Calystegia sylvatica (Kit.) Griseb. - Горско чадърче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.