BGFlora.eu

 

Род Capsella Medic

Род 362 (36). ОВЧАРСКА ТОРБИЧКА — CAPSELLA MEDIC.¹
Medic., Pflanzengatt. (1792) 89.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Capsella Medic
Българско име: Овчарска торбичка

Описание:

Едногодишни или двегодишни, голи или слабо влакнести растения с прости или разклонени, най-често облистени стъбла. Приосновните листа целокрайни, назъбени, пересто наделени или пересто насечени; стъбловите целокрайни, стреловидни, обхващащи с основата си стъблото. Съцветията гроздовидни, неразклонени. Чашелистчетата зелени или понякога обагрени, изправени като венчелистчетата. Венчелистчетата бели, жълти, розови или виолетови. Тичинките прости. Нектарниците полулунни. Стълбчето много късо; близалцето малко, кълбесто. Яйчниковите гнезда с по 12 семена във всяко гнездо. Плодовете странично сплескани, триъгълно обратно сърцевидни, на върха отсечени или вдлъбнати, шушулчици; капачетата с мрежесто жилкуване. Самоопрашващи се растения. Размножават се със семена.

Таблица за определяне на видовете

1  Венчелистчетата бели. Чашелистчетата зелени. Шушулчиците изпъкнали или плоски, с прави ръбове .................................................................Обикновена овчарска торбичка — С. bursa-pastoris (L.) Medic.
1* Венчелистчетата възрозови, лилави или възчервени. Чашелистчетата обагрени като венчелистчетата. Шушулчиците с вгънати навътре ръбове .............….. 2. Румена овчарска торбичка — С. rubella Reuter

¹ Разработил С т. В ъ л е в.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. - Овчарска торбичка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.