BGFlora.eu

 

Род Cardaria Desv.

Род 369 (43). РОДИЛНА ТРЕВА — CARDARIA DESV.¹

Desv., Journ. Bot., III (1814) 163.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Cardaria Desv.
Българско име: Родилна трева

Описание:

Многогодишни тревисти растения c неразклонени или разклонени стъбла. Цветовете бели. Чашелистчетата разперени. Венчелистчетата дребни, стеснени в нокът. Тичинките свободни, без придатък. Шушулчиците широко обратно сърцевидни, безкрили, голи, неразкриващи се. Гнездата едносеменни, рядко двусеменни. Стълбчето тънко. Яйчникът приседнал. Посещавани от дребни насекоми и пчели, но автономно самоопрашващи се растения.

¹ Разработил Ст. Вълев.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Род Cardaria Desv. е представен в България само с един вид:

Cardaria draba (L.) Desv. - Родилна трева

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.