BGFlora.eu

 

Род Carthamus L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Carthamus L.
Българско име: Аспурт


Описание:

Тревисти корави растения с бодливи, назъбени или пересто нарязани листа. Цветовете двуполови; по-рядко периферните цветове биват женски или безполови. Кошничките единични или събрани в. щитовидно съцветие и обкръжени с най-горните листа, които постепенно преминават в листчета на обвивката. Обвивните листчета завършват с бодилче, бодливи реснички или разкъсан придатък. Цветовете жълти, пурпурни или сини. Плодовете голи, обратно овални, 4-стенни или сплескани, обикновено без издадени ребра. Хвърчилката съставена от люспички или четинки, а понякога липсва. Цветното легло с люспици.
1.   Цветовете жълти. Хвърчилката на плода ръждива …...........................................................................................….. (2) С. lanatus L.
1*. Цветовете червени. Хвърчилката на плода тъмнокафява ..................................................................................... (1)С. dentatus Vahl.

(1). С. dentatus Vahl. (Едногодишни растения) — По сухите каменливи места. Нарядко в най-южните части на Струмската долина, Източните и Средните Родопи, Сакар пл. и Мичуринско (1). VI - IX.
(2). С. lanatus L. (Едногодишни растения  - Двегодишни растения) — По сухите каменливи места. Среща се почти из цяла България (1). VII - IX. (Ф, JI). Фиг. 1487.
3 а б.: С. tinctorius L. (Едногодишни растения  - Двегодишни растения) —  Аспурт, сафлор — Култивира се. Отечество тропическа Африка.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

ВИДОВЕ:

Carthamus lanatus L. - Вълнест аспурт

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.