BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Род Cephalanthera Rich.

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Cephalanthera Rich.
Българско име: Главопрашник


Описание:

Растения с пълзящо или полегато коренище и многобройни дълги корени. Стъблото гъсто облистено. Цветовете сравнително едри, приседнали, събрани в облистено, рядко гроздовидно съцветие. Околоцветните листчета събрани в камбановиден шлем. Устната по-къса от тях, притисната по средата и разделена на две членчета, от които задното е подуто и кухо, предното плътно и длъгнесто, с 2 - 5 надлъжни гребеновидни израстъци. Полиниите нямат обща жлеза. Гиностемият източен, с неясно носле.

Род Главопрашник е представен с 4 вида в България. Един от тях е защитен от Закона за Биологичното разнообразие.

ВИДОВЕ:

Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce - Бял главопрашник

Cephalanthera epipactoides Fisch & C. A. Mayer - Дремников главопрашник

Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch - Дълголистен главопрашник

Cephalanthera rubra (L.) L. C. Rich. - Червен главопрашник


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник:  "Флора на НР България", том 2, БАН, София, (1964)

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.