BGFlora.eu

 

Род Cercis L.

Род 423 (1). ДИВ РОЖКОВ — CERC3S L.¹

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 374; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 176

Семейство: Leguminose Juss. (Fabaceae)
Род: Cercis L.
Българско име: Див рожков

Описание:

Дървета или храсти без бодли. Листата прости, с длановидно жилкуване. Прилистниците люспести или ципести, дребни, опадливи. Цветовете в гроздо­видни снопчета по стъблото и по-старите от три години клонки (каулифлорни). Чашката звънеста, правилна, с 5 еднакви, по-къси от тръбицата зъбеца. Вен­чето розово или пурпурно, неправилно, от 5 листчета, горните 3 значително по-малки от долните 2. Тичинките 10, свободни. Яйчникът гол. Бобът продъл­говат, силно странично сплеснат, напречното сечение тясно елиптично, с много семена, гол, повече или по-малко разпуклив, с тясно крило по коремния шев. Семената обратно яйцевидни или елиптични, гладки. Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена.

Таблица за определяне на видовете

1    Листата на върха тъпи или врязани …….........................................................................……………… Диврожков — C.siliquastrum L.
1* Листата късо островърхи……………………………….......................................................................………………….. * С. canadensis L.

¹ Разработил Б. Кузманов

„Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VI, БАН, София, (1976)

ВИДОВЕ:

Cercis siliquastrum L. - Див рожков

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.