BGFlora.eu

 

Род Chelidonium L.

Семейство: Papaveraceae Juss.
Род: Chelidonium L.
Българско име:
Описание:

Монотипен род

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Цветовете неправилни; едното венчелистче със шпора или с торбест израстък; 6 тичинки, събрани по 3 в две снопчета, които са сраснали помежду си с дръжките. Чашелистчетата 2, опадващи; венчелистчетата 4; кутийката шушулковидна, едногнездна, разпукваща се на две части; семената с гребеновиден израстък. Многогодишно растение с оранжев млечен сок и цветове, събрани  в сенниковидни съцветия.

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, НАУКА и ИЗКУСТВО, София, (1966)


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Родът е представен с един вид в България

ВИДОВЕ:

Chelidonium majus L.

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.