BGFlora.eu

 

Род Cichorium L.

773. (52). Cichorium L. — Синя жлъчка

Семейство: Asteraceae
Род: Cichorium L.
Българско име: Синя жлъчка

Описание:

Едногодишни или многогодишни растения с цели до пересто из­рязани листа. Съцветията почти приседнали в пазвите на стъбловите листа. Цветовете сини, розови или бели. Обвивката на съцветието двойна; вътрешната съставена от много къси и разперени листчета» Плодът с 5 неясни ребра; хвърчилката на плода съставена от 1 - 2 реда къси люспици.

1.   Плодът напречно набразден, 8 - 10 пъти по-дълъг от люспестата хвърчилка; многогодишно растение ..… (1) С. intybus L.
1*. Плодът гладък, 2 - 4 пъти по-дълъг от хвърчилката; едного­дишно растение ........................................... (2) С. pumilum Jacq.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  "Флора на България", Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Изд. "Наука и изкуства", том II, (1966)

ВИДОВЕ:

Cichorium intibus L. - Синя жлъчка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.