BGFlora.eu

 

Род Clinopodium L.

Род 673 (12). ЧЕРНОВРЪХ — CL1NOPODIUM L.¹

L., Sp. Pl.r ed.l (1753) 587; Gen. PL, ed. 5 (1754) 249.

Семейство: Labiatae (Lamiaceae) Juss.
Род: Clinopodium L.
Българско име: Черновръх

Описание:

Многогодишни тревисти растения. Стъблата изправени, понякога слабо вдървенели в основата. Листата приседнали или на къси дръжки, яйцевидни до продълговато яйцевидни. Съцветието сложно цимозно. Цветовете в полусенници, събрани в гъсти многоцветни, раздалечени помежду си прешлени с многобройни, почти равни или по-къси от чашката линейни, заострени прицветници. Чашката с 13 жилки, тръбеста, слабо извита, ясно двуустна; горната устна с 3, долната с 2 зъбчета, по-дълги от горните; тръбицата при отвора с четинки. Венчето двуустно; горната устна цяла или плитко врязана, долната 3-делна с дълъг среден дял и по-къси странични; венечната тръбица права. Тичинките 4 по-къси от венчето, сближени, слабо извити. Стълбчето с неравни близалца, с къс заострен горен и широк, по-дълъг долен дял. Орехчетата къл­бести или яйцевидни, гладки, голи.

¹ Разработил М. Анчев

Този род е представен в България само с един вид:

Clinopodium vulgare L. - Черновръх

         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IX, БАН, София (1989)

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.