BGFlora.eu

 

Род Conium L.

Род 544 (20). БУЧИНИШ — CONIUM L.¹

L., Sp. PL ed. 1 (1753) 243; Gen. PI. ed. 5 (1754) 114

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae)
Род: Conium L.
Българско име: Бучиниш

Описание:

Двегодишни или по-рядко едногодишни тревисти растения. Стъблото изправено, цилиндрично, гладко или фино набраздено, кухо, голо или със синкав налеп, в долната част често с червеникави петна, повече или по-малко разклонено. Листата от 3 до 4 пъти пересто наделени, голи, долните с дръжки, горните приседнали с тесни влагалища. Сложните сенници многобройни, със 6 - 20 главни лъча, в основата с обвивка от 5 - 6 яйцевидно ланцетни, силно заострени, извити надолу листчета. Сенниците с обвивка от 3 - 6, разположени от външната страна прицветници, в основата разширени и често сраснали. Цветовете двуполови или полигамии; чашката с неясни, едва забележими зъбци или без зъбци; венчелистчетата бели, при всички цветове почти еднакви, широко обратно яйцевидни, на върха плитко изрязани и изрезът със завито навътре късо, връхно дялче. Плодовете широко до кълбовидно яйцевидни, отстрани леко сплеснати. Стилоподиумът късо коничен. Стълбчетата нишковидни, хоризонтално разперени, почти 2 пъти по-дълги от стилоподиума; карпофорът цял; мерикарпиите с по 5 ясно очертани, вълновидно задебелени, хрущялни главни ребра; каналите при узряване на плодовете изчезващи; ендоспермът с дълбок тесен изрез от вътрешната страна.

¹ Разработил Ив. Асенов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Родът е монотипен. У нас е представен само с един вид:

Conium maculatum L. - Петнист бучиниш

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.