BGFlora.eu

 

Род Convallaria L.

Род 178 (24). МОМИНА СЪЛЗА —CONVALLARIA L.¹

L. Gen. PI. ed. 1 (1737) 96; Sp. PI. ed. 1 (1753) 314.

Семейство: Liliaceae Hall.
Род: Convallaria L.
Българско име: Момина сълза


Описание:

Родът е монотипен и описанието му се включва в описанието на вида.

¹ Разработил Ас. Янев


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.

Общо разпространение: Среща се почти в цяла Европа (без арктичната и субарктичната област и вечнозеления район на Средиземноморската област), в умерено топлата част на Азия (от Мала Азия до Япония) в Северна Америка.

Източник:  „Флора на Народна Република България”, том  II, БАН, София, (1964 )

ВИДОВЕ:

Convallaria majalis L. - Момина сълза

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev  

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.