BGFlora.eu

 

Род Corydalis Vent.

Vent., Choix de PI. (1803) 19, em. DC in Lam. et DC., Fl. Fr. ed. 3, IV (1815) 2.

Семейство: Papaveraceae Juss.
Род: Corydalis Vent.
Българско име: Лисичина


Описание:

Тревисти голи растения. Коренището грудковидно, кълбовидно или продълговато, в основата със снопче от коренчета, или хоризонтално цилиндрично. Стъблата разклонени или прости. Листата 2 (3) последователни или срещуположни, тройни до тройно перести. Съцветието гроздовидно. Цветовете неправилни. Чашелистчетата 2, свободни, едва забележими, най-често опадващи. Венчелистчетата 4, бели, розови, пурпурни или жълти; вътрешните две еднакви по форма, елиптични, в основата си сраснали; от външните две долното в основата си често мехуресто подуто или с къса шпора, горното на върха разширено, повече или по-малко нагоре извито, преминаващо в почти равна на дължината му права, повече или по-малко извита шпора. Яйчникът горен. Плодолистите два. Семепъпките много. Влизалцето удължено, запазващо се при плода. Плодът елиптична шушулковидна кутийка. Семената 2 до много на брой с ципест лентовиден придатък. Насекомо опрашващи се. Размножават се със семена и вегетативно.
Стопанско значение. Медоносни и декоративни растения. Грудките съдържат алкалоиди с наркотично действие.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

ВИДОВЕ:

Corydalis solida (L. ) Schwartz

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.