BGFlora.eu

 

Род Cotoneaster Medic.

Род 414 (21). КОТОНЕАСТЕР — COTONEASTER MEDIC.¹
Medic., Gesch. Bot. (1793) 85.

Семейство: Rosaceae Juss.
Род: Cotoneaster Medic.
Българско име: Котонеастер

Описание:

Дребни, богато разклонени, изправени или с хоризонтално разположена корона храсти, рядко малки дръвчета. Листата с последователно разположение, прости,целокрайни, опадливи през зимата, по-малко са вечнозелените, с къси дръжки, по-често със шиловидни, рано опадващи прилистници. Цветовете дребни, събрани в малобройни цимозни или щитовидни съцветия, понякога единични, най-често върху странични къси разклонения, двуполови. Чашката 5-делна, листчетата дребни, неопадливи. Венчето 5-делно, листчетата дребни, възкръгли, с късо нокътче в основата, бели или червеникави. Тичинките обикновено 20. Плодолистите 2 - 5, с външната (гръбната) си страна сраснали с чашковата паничка, при плода се втвърдяват като кост, всяко гнезда с 2 семепъпки; стълбчетата. 2 - 5, свободни. Плодът лъжлив, дребен, почти сферичен, с червена или черна повърхност, с мека брашнеста вътрешност, в която са разположени 2 - 5 орехчета. Насекомо опрашващи се. Естественото размножаване със семена, отчасти и с издънки.

Стопанско значение. Поради красивата си храстовидна форма и поради ярко оцветените си плодове някои видове от рода се използуват като декоративни растения в паркове и градини.

Досега у нас са опитвани за отглеждане на открито следните чужди видове от този род: С. horizontalis Decne (от Западен Китай), С. multiflorus Bunge (азиатски вид), С. simonsi Baker (Северна Индия), С. rotundifolia Wall. (Непал), С. microphylla Wall, (източната част на Хималайската област), С. frigida Wall. (Хималай ската област), С. rugosa Pritz. (Китай) и др.,но инцидентно. Сега се отглеждат в различни части на страната само С. horizontalis Decne и С. multiflorus Bunge.

Таблица за определяне на видовете

1   Плодовете черни. Съцветията най-често изправени. Долната повърхност на листата с власинки (но не наплъстена) ............................................................................................................... 3. Черноплоден котонеастер — С. niger (Thunb.) Fries.
1* Плодовете червени. Съцветията най-често увиснали. Долната повърхност на листата с гъсти власинки (наплъстена) ........................................................................................................................................................................................................ 2
2   Външната повърхност на чашковата паничка и чашелистчетата с власинки. Листата до 6 см дълги, долната им
повърхност бяло наплъстена .................................................... 2. Наплъстен котонеастер — С. nebrodensis (Guss.) С. Koch
2* Външната повърхност на чашковата паничка и чашелистчетата голи. Листата рядко по-дълги от 4 см, долната им
повърхност светлозеленикаво Наплъстена ............................... 1. Целокрайнолистен котонеастер — С. integerrimus Medic.

¹ Разработил Д. Йорданов.

„Флора на Н Р България”, том V, Издателство на БАН, София, (1973)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том V, Издателство на БАН, София, (1973)

ВИДОВЕ:

Cotoneaster niger (Thumb.) Fries. - Черноплоден котонеастер

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.