BGFlora.eu

 

Род Cruciata Mill.

Род 638 (5). ГЕРГЕВКА CRUCIATA MILL.
Mill., Gard. Dict, abr., ed. 4 (1754).

Семейство:
Род: Cruciata Mill.
Българско име: Гергевка

Описание:

Многогодишни или едногодишни тревисти растения, рядко дребни полухрасти. Стъблата четириръби, голи или влакнести, гладки, по-рядко лепливи, по ръбовете със шипчета. Листата приседнали, по 4 в прешлен, прости, целокрайни, почти кръгли, широко яйцевидни, ланцетни или елиптични, голи или влакнести, с 1 или 3 жилки, с прави или повече или по-малко подвити ръбове. Съцветието сложно, цимозно, гроздовидно, съставено от разположени в прешлени пазвени полусенници, последните в основата с 1 - 2 (-3) прнцветника или без такива. Средните цветове в полусенниците двуполови, крайните тичинкови или липсват. Чашката липсва. Венчето 4-делно, пръстеновидно. Тичинките 4. Яйчникът във всяко гнездо с 1 семепъпка. Стьлбчето 2-делно, дяловете свободни или сраснали до 1/2 над основата, с кълбести близалца. Плодът сух, от 1 (другото неразвито) или 2 голи или влакнести орехчета. Насекомо опрашвани или самоопрашващи се растения. Размножават се със семена или вегетативно (с коренищни издънки). Плодовете се разсейват от вягьра или епизоохорно с части или цели растения.

Таблица за определяне на видовете

1  Полусенниците в основата с присъцветници ............................................. 1. Енево цвете, Обикновена гергевка — С. laevipes Opiz.
1* Полусенниците в основата без присъцветници ...................................................................................................................................... 2
2 Стъблата гладки; цветните дръжки голи, рядко късо влакнести; многого­дишни растения ....................................................................... ................................................................................................................................................... 2. Пролетна гергевка — С. glabra (L.) Ehrend.
2* Стъблата грапави от закривени назад шипчета; цветните дръжки дълговлакнести; едногодишни растения .................................... …....................................................................................................................…… 3. Пиемонтска гергевка — С. pedemontana (Веll.) Ehrend.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Cruciata glabra (L.) Ehrend - Пролетна repгевка

Cruciata laevipes Opiz - Енево цвете, Обикновена гергевка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.