BGFlora.eu

 

Род Cyclamken L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 45; L., Gen. PL ed. 5 (1754) 71

Семейство: Primulaceae Vent.
Род: Cyclamen L.
Българско име: Ботурче, Циклама


Описание:

Многогодишни тревисти растения, със сферична или сплесната по вертикалната ос грудка. Корените тънки, нишковидни. Стъблата единич-ни, многобройни, с единични цветове на върха. Листата кръгли, бъбрековидни, със, сърцевидна основа, на дълги дръжки, появяващи се по време на или след цъфтежа. Чашката петделна, дяловете заострени, свободни, припокриващи се в основата. Венчето правилно, петделно, с къса тръбица, венечните дялове образуват коронка или обърнати назад, със или без ушички в основата. Тичинките 5, прикрепени в основата на тръбицата, прашниците обратно клиновидни. Стълбчето обратно клиновидно, с неясно оформено близалце. Яйчникът горен, едногнезден. Плодната кутийка кълбовидна; семената многобройни, паничковидни или триръбести, дребно брадавичести.
Стопанско значение. Някои видове са въведени в култура от XVII век. Стайни и градински растения с висока декоративна стойност. Грудките съдържат отровния гликозид цикламин.

Таблица за определяне на видовете

1 Листата закръглени до бъбрековидни. Венечните дялове без ушичкив основата. Пролетноцъфтящи растения                      
. . ... . . . . . . . ..................................................................................2. Пролетно ботурче - С. count Mill.
1* Листата многоъгълни. Венечните дялове с ушички в основата. Лятно- и есенноцъфтящи растения.    ......                      . . .
...... ...............................................................................................1. Есенно ботурче - С. hederifolium Ait.         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

Видове:

Cyclamen hederifolium Ait. - Есенно ботурче

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.