BGFlora.eu

 

Род Dipsacus L.

Семейство: Dipsacaceae
Род: Dipsacus L.
Българско име: Лугачка


Описание:

Високи двегодишни, бодливи растения с едри, срещуположни листа. Цветовете събрани в бодливи главички, обвити от няколко ланцетни листчета; прицветниците във вид на бодливи листчета. Външната чашка с 4, рядко с 8 ръба и с 4 къси зъбчета; венчето 4-разделно тичинки 4. Яйчникът долен, едногнезден, с 1 стълбче.


1.  Листата с дръжки, назъбени; съцветието топчесто; прицветниците перести до Върха си; цветовете жълти …………..........… (1) D. pilosus L.
1* Листата приседнали; съцветието продълговато-яйцевидно; прицветниците към върха шиловидни; цветовете лилави, бели или розови   . 2.
2.   Стъблените листа цели, тъпо назъбени, по краищата си голи или с редки, бодливи шипчета ……..................………….. (2) D. silvester Huds.
2*. Стъблените листа пересто изрязани, по краищата си четинесто-ресничести или бодливи ……….......................………….. (3) D. laciniatus L.


2648. (1). D. pilosus L. (Двугодишни растения) — Из влажните и сенчестите места, предимно, в планинския пояс. Нарядко (—2). VII—VIII. Фиг. 1353.
2649. (2). D. silvester Huds. (Двугодишни растения) — Край реките, изкопите и др., предимно в по-ниските места и по-рядко от следващия вид (1). VI— VIII. Фиг. 1354.
Хибрид: D. silvester Huds. х D. laciniatus L. (D. silvester Huds. var. pinnatifidus Koch). Сливенско, Обзор.
2650.  (3). D. laciniatus L. (D. bulgaricus Hayek) (Двугодишни растения) — По сухите тревисти места, край изкопите, каналите и др. Доста често (I). VI— VIII. (Д, Т).
За6.: D. sativus (L.) Honck. (D. fulonum L., ex p.) (Двугодишни растения) — Култур­на лугачка. Развъжда се. В диво състояние неизвестна.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:

Източник:  „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)

 

ВИДОВЕ:

Dipsacus laciniatus L. - Нарязанолистна лугачка

Dipsacus silvester Huds. - Сукнена лугачка

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.