BGFlora.eu

 

Род Dorycnium Mill.

Род 442 (20). ЗВЕЗДИЧЕ — DORYCNIUM MILL.¹
Mill., Gard. Diet. Abridg. ed. 4 (1754) 1;
Vill., Hist. Pl. Dauph. II (1789) 416; Rikli, Bot. Jahrb. XXXI (1901) 315

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Dorycnium Mill.
Българско име: Звездиче

Описание:

Дребни храсти, полухрасти или многогодишни тревисти растения, обикновено влакнести, без бодли. Клонките повече или по-малко кръгли. Листата с 5 (4) целокрайни листчета, долните две прикрепени до стъблото, наподобяващи прилистници. Прилистниците дребни, люсповидни, свободни, трайни или липс­ват. Цветовете 3 до много, събрани във връхни главести съцветия. Чашката звънеста до тръбеста, правилна или двуустна; зъбците по-къси, равни или по- дълги от тръбицата. Венчето бяло (често ладийката тъмночервена или черна), неправилно, петлистно. Тичинките 9+1, сраснали; прашниците еднакви. Яйчникът гол. Бобът яйцевиден до цилиндричен, напречното му сечение елиптично или кръгло, едно до многосеменен, гол, разпуклив. Семената яйцевидно кълбести или лещовидни, гладки, без придатък. Насекомно опрашващи се, размножаващи се със семена.

Стопанско значение. Медоносни.

Таблица за определяне на видовете

1   Листната ос 1,0 - 2,0 (3,0 - 5,0) мм дълга. Листчетата до 15,0 мм широки. Чашковите зъбци еднакви .................................. ............................................................................................................................. 1. Широколистно звездиче — D. graecum (L.) Ser.
1* Листата без ос. Листчетата прикрепени в една точка, широки до 6,0 мм. Чашковите зъбци нееднакви .............................. 2
2   Съцветието от 12 - 25 (30) цвята. Цветните дръжки равни или по-дълги от чашките. Листата отгоре обикновено с разперени къдрави или прави власинки или възголи .................................................................. 2. Тревисто звездиче — D. herbaceum ViII.
2* Съцветието от 3 - 6 (14) цвята. Цветните дръжки по-къси или равни на чашките. Листчетата отгоре с прилегнали къси власинки ............................................................................................................................. 3. Немско звездиче — D. germanicum (Gremli) Rouy.

¹ Разработил Б. Кузманов.

„Флора на Н. Р. България”, том VI, БАН, София, (1976)

*     *     *     *     *

Dorycnium

The genus Dorycnium is in the family Leguminosae in the major group Angiosperms (Flowering plants).

www.theplantlist.org › browse › Leguminosae › Doryc...

*     *     *     *     *

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том VI, БАН, София, (1976), www.theplantlist.org › browse › Leguminosae › Doryc...

ВИДОВЕ:

Dorycnium herbaceum Vill. - Тревисто звездиче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.