BGFlora.eu

 

Род Echinops L.

Семейство: Asteraceae (Compositae)
Род: Echinops L.
Българско име: Челядник


Описание:

Бодливи многогодишни растения. Кошничките едри, кълбести, без обща обвивка. Отделните цветове покрити със собствена покривка от керемидообразно наредени листчета; външните обвивни листчета пре­върнати в тънки четинки (пеницилии). Венчето синкаво или бяло. Прашниците при основата си ресничести. Дяловете на стълбчето линейни, разперени; плодовете цилиндрични, покрити с прилегнали власинки и на върха си снабдени с коронка от сраснали с основата си четинки.. Отлични медоносни растения.

1.    Обвивните листчета по гърба си жлезисто-влакнести ................................................................................................... (1) Е. sphaerocephalus L-
1*. Обвивните листчета голи               ..............................................................................................................................................................................2.
2.   Пеницилият (обвивката на кошничката) недоразвит и се състои от няколко дребни четинки. Листата отдолу покрити с тънка паяжина или почти голи, но не и наплъстени         ............................................................................................................................(4) Е. microcephalus S. S.
2*. Пеницилият силно развит във вид на многобройни четинки, 3—4 пъти по-къси от обвивката. Листата отдолу бяло наплъстени.................. ............................................................................................................................................................................................................................................ . 3.
3.   Четинките на хвърчилката сраснали само в основата си . . . ......................................................................................            (3) Е. banaticus Roch.
3*. Четинките на хвърчилката сраснали до половината си или по­вече ...................................................................................                                   4.
4.   Кошничките сини......................................................................................................................................................................................  (5) Е. ritro L.
4* Кошничките зеленикавобели         .................................................................................................................................................................................5.
5. Четинките на хвърчилката сраснали до половината си. Листатаотгоре гъсто жлезисто-влакнеети (1) Е. sphaerocephalus L. var. albidus Boiss.
5*. Четинките на хвърчилката сраснали повече от половината си....................................................................................................................................
Листата отгоре с редки къси четинки, без жлези  .................................................................................................. . (2) Е. commutatus Juratzka.


(1). Е. sphaerocephalus L. (многодишни растения) — По сухите тревисти и ка­менливи места, из цялата страна (1). VI—IX. Фиг. 1449.............
var. sphaerocephalus — Стъблото в горната си част и обвивките по гърба си жлезисто-влакнести. Разпространено................................
var. albidus (Boiss.) (В. a. Boiss. et Sprun., E. s. L. 7 a. Boiss.) — Стъблото и обвивките без жлезисти власинки. Нарядко из цялата страна
(2). Е. commutatus Juratzka (Е. globifer Jka.) — По сухите тревисти и каменливи места в Североизточна България, средна Северна България, Тракия, Софийско, Радомирско, Източни и Средни Родопи (1). VI—IX...........................................................................................................
(3). Е. banaticus Roch. (многодишни растения) — По сухите и кам.енливи места из цялата страна (1—). VII—X...................................................
(4). Е. microlephalus S. S. (многодишни растения) — По сухите и каменливи места и пасищата. Разпространено (1). VII—X...............................
(5).  Е. ritro L. {Е. r. p tenufolius Boiss.) — По сухите и каменливи места из цялата страна (1). VII—VIII.................................................................
У нас: var. ruthenicus (М. В.) Stoj. et Stef. (Е. r. MB.) — Растение без жлезисти вла­синки. Разпространено.............................................
var. thracicus (Vel.) Stoj. et Stef. {E. t. Vel.) — Долната част на стъблото и горната повърхност на листата със жлезисти власинки. .............................................Предимно на юг от Стара планина.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      
Източник: „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, част II, Наука и Изкуство, София, (1967)


Видове:

Echinops ritro L. - Бодлив челядник

Echinops sphaerocephalus L. - Кръглоглав челядник

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.