BGFlora.eu

 

Род Epipactis Adans.

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род:Epipactis Adans. 
Българско име: Дремник

Описание:

Род   ДРЕМНИК — EPIPACTIS ADANS.

Adans Fam. 11(1763) 70; Helleborine Hill Brit. Herb. (1756) 477.

Растения c късо или пълзящо коренище, образуващо издънки и дълги като въженца корени. Стъблото облистено. Съцветието обърнат на една страна грозд. Цветовете разперени или увисващи. Устната съставена от две членчета, разделени с прищипване и е обърната надолу. Гиностемият къс, с широко носче. Полиниите преходни.

Таблица за определяне на видовете

1  Устната дълга колкото другите околодветни листчета или по-дълга от тях, отпред заострена, с подвито надолу връхче .................................................................................................................. 4. Блатен дремник — Е. palustris Crantz.
1* Устната по-къса от другите околодветни листчета и отпред закръглена ............................................................... 2
2   Средните стъблови листа по-къси от междувъзлията. Долните листа  широко елиптични или яйцевидни ................................................................................................................. 3. Дребнолистен дремник — Е. microphylla Sw.
2* Средните стъблови листа по-дълги, от междувъзлията ............................................................................................ 3
3   Околоцветникът гол, пъстрозеленикав, по-рядко бледочервен ..... 1. Широколистен дремник — Е, latifolia All.
3* Околоцветникът с късо космати външни листчета. Цветовете тъмно­червени ….............................................. ............................................................................................................… 2. Червенокафяв дремник – E. rubiglnosa Crantz
"Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964),

* * *

Genus Sw. (Helleborine Hill.) -

187. (13). Epipactis Sw. (Helleborine Hill.)

Коренището късо или пълзящо, с издънки. Стъблото листнато. Съцветието едностранен грозд; цветовете разперени или увиснали. Устната съставена от 2 членчета, обикновено разделени помежду си с едно прищъпване и е без шпора.
1. Устната еднакво дълга или по-дълга от другите околоцветни листчета, отпред заострена, с подвит надолу връх .................................................................................................................................................................... (1) Е. palustris Сг.
1* Устната по-къса от другите околоцветни листчета и отпред закръглена ................................................................ 2.
2   Средните стъблови листа по-къси от междувъзлията. Долните листа широко-елиптични или яйце&идни .................................................................................................................................................. (3) Е. microphylla (Ehrh.) Sw.
2*. Средните стъблови листа по-дълги от междувъзлията .............................................................................................. 3.
3   Околоцветните листчета голи. Цветовете пъстрозелени ………......................................……….. (2) Е. latifolfa All.
3*. Външните околоцветни листчета покрити с къси власинки; Цве­товете тъмночервени ...…. (4) Е. rubiginosa Сг.
„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Наука и Изкуство, София, (1967)

* * *

         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      Общо разпространение:
Защитен статус: 

Източник:  "Флора на НР България", том II, БАН, София, (1964), „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, Наука и Изкуство, София, (1967)

ВИДОВЕ:

Epipactis helleborine (L.) Crantz - Широколистен дремник

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.