BGFlora.eu

 

Род ERODIUM L'HÉR. - Часовниче

L'Her., Geran. (1787) t. 1—6

Семейство: Geraniacea Juss. 
Род: ERODIUM L'HÉR.
Българско име: Часовниче
Описание:

Многогодишни или едногодишни тревисти растения. Стъблата прави или полегнали, ръбести, влакнести. Листата по-дълги, отколкото широки, дълбоко пересто нарязани или цели, едро назъбени, обикновено в основата розетковидни, по стъблата срещуположни, влакнести. Цветовете двуполови, по- рядко еднополови, правилни или слабо неправилни поради нееднаквите венчелистчета. Чашелистчетата 5, яйцевидно ланцетни или ланцетни, по-къси или равни на венчелистчетата. Венчелистчетата 5, обратно яйцевидни, равни помежду си или две от тях по-малки, свободни, розово- до синьовиолетови. Тичинките 5, останалите 5 редуцирани в стаминодии. Нектарните жлези 5. Плодникът от 5 плодолиста с придатъци, изтеглени и сраснали със стълбчетата в дълга човка; яйчникът 5-гнезден, горен; близалцата 5, линейни. Плодът суха разпадлива кутийка, разделяща се от основата на 5 едносеменни, неразпукливи влакнести дялове, с дълго влакнести осили, завиващи се спирално около оста си; плодните дялове влакнести, в горната си част с две ямички, под които се намират една или повече бразди, или такива липсват; осилите остават свързани за плодните дялове или опадват след узряване на семената. Семената гладки или с мрежеста повърхност. Насекомноопрашващи се растения, размножават се със семена.
Стопанско значение. Ценни фуражни, медоносни, използуват се в официалната и народната медицина.


Източник: „Флора на НРБ”, том VII, БАН, София (1979)

ВИДОВЕ:

Erodium cicutarium (L. ) L.

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.