BG Flora.eu

Род  ERYTHRONIUM  L.

САМОДИВСКО ЦВЕТЕ — ERYTHRONIUM L.

              
L. Gen. PI. ed. 1 (1737)92; Sp. PI. ed. 1 (1753)305.

Многогодишни луковични тревисти растения. Луковицата продълговата,. конусовидна до цилиндрична, с ципеста обвивка. Стъблото неразклонено. Листата 2, приосновни, почти срещуположни, сравнително широки, яйцевидни, по-рядко тесни, често напетнени. Цветовете двуполови, обикновено единични, рядко повече, наведени надолу, с дълги дръжки. Околоцветникът от 6 по- вяхващи, неопадващи, почти еднакви, свободни листчета, продълговати, ланцетни до линейни, в основата сближени звънчевидно, от средата или почти от основата силно извити навън. Вътрешните 3 листчета в основата си с нектарна трапчинка. Тичинките 6, по-къси от околоцветника, дръжките им в основата си плоски, линейни или по средата вретеновидно задебелени. Прашниците продълговато линейни, прикрепени в основата си. Яйчникът продълговат, тригнезден. Стълбчето нишковидно към върха, разделено на 3 близалца, по-рядко неразделено. Плодът обратно яйцевидна, тъпоъглеста, кожеста кутийка. Семената малко на брой, продълговати, немного издути, с твърде малък зародиш.

Стопанско значение. Видовете от този род са декоративни растения. От някои са създадени и градински форми.

„Флора на НР България”, БАН, том 2., София, (1964)

Родът е представен в България с един вид:

Erythronium dens-canis L.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.