BGFlora.eu

 

Род Fragaria L.

Род 406 (13). ЯГОДА — FRAGARIA
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 494; Gen. PL ed. 5 (1754) 518.

Семейство: Rosaceae Juss.
Род: Fragaria L.
Българско име: Ягода

Описание:

Многогодишни тревисти растения c къси коренища и приосновна листна розетка с тройни листа на дълги дръжки и вкореняващи се на върха и във възлите издънки („въси"), образуващи нови розетки; цветоносните стъбла безлистни. Цветовете двуполови, по-рядко еднополови, събрани в щитовидни малоцветни съцветия. Хипантият повече или по-малко плосък, с централно, яйцевидно или конично, разрастващо се след оплождането и ставащо месесто или сочно (лъжлива ягода), опадващо цветно легло. Чашката двойна, с по 5 листчета във всеки кръг; външните чашелистчета по-къси от вътрешните. Венчелистчетата 5, обратно яйцевидни, бели, рядко розови, в началото жълтеникави. Тичинките обикновено 10 - 30. Яйчниците многобройни със странично разположени стьлбчета. Плодчетата многобройни едносеменни орехчета, разположени във вдлъбнатините или по повърхността на разрастващото се цветно легло. Насекомо опрашващи се. Размножават се предимно вегетативно.

Забележка. Отглежданите у нас градински ягоди са форми от F. moschata Duchesne, както и хибриди между този вид и едро плодните американски видове F. childensis Duchesne и F. virginiana Duchesne, познати под името F. ananassa Duchesne.

Стопанско значение. Много видове се отглеждат в култура с много сортове и хибриди поради ценните им вкусови качества както в прясно, така и в преработено състояние. В коренищата и издънките се съдържа танин. Листата съдържат 248 - 438 мг% витамин С и дъбилни вещества. Пресните плодове съдържат: захари — 4,32%, протеин — 1,8%, киселини — 1,8%, витамин С — 16  -  66 мг%. Семената съдържат 16 - 20% тлъсто масло. Употребяват се в народната медицина. Пасат се от добитъка. В официалната медицина се използуват листата на F. vesca L.

Таблица за определяне на видовете

1   Листата отдолу сиво лъскави от обилни копринести власинки. Цветоносните стъбла в долната си част с разперени,
в горната с прилегнали власинки. Чашелистчетата след прецъфтяване обхващат плода ......................................................
................................................................................................................................................ 3. Планица -— F. viridis Duchesne
1* Листата отдолу без лъскави копринести власинки, сивкаво зелени. Чашелистчетата след прецъфтяване разперени
или извити назад ........................................................................................................................................................................ 2
2   Цветните дръжки с прилегнали и насочени нагоре власинки. Разрасналото цветно легло изцяло покрито с плодчета ......................................................................................................................................................... 1. Горска ягода — F. vesca L.
2* Цветните дръжки с разперени и даже извити надолу власинки. Разрасналото цветно легло стеснено в шийка,
последната без плодчета .................................................................................................... 2. Суница — F. moschata Duchesne
¹ Разработила М. Маркова.

„Флора на НР България”, том V, БАН, София, (1973)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том V, БАН, София, (1973)

ВИДОВЕ:

Fragaria moschata Duchense - Суница

Fragaria vesca L. - Горска ягода

Fragaria viridis Duchesne - Планица

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.