BGFlora.eu

 

Род Galanthus L.

Род 181 (1). КОКИЧЕ - GALANTHUS L.¹
L. Gen. PI. ed. 5 (1754) 140 ; Sp. PI. (1753) 288.

Семейство: Amarillidaceae Lindl.
Род: Galanthus L.
Българско име: Кокиче

Описание:

Луковични растения обикновено c 2 приосновни листа. Стъблото (стръкът) на върха си носи 1 увиснал надолу цвят, в основата на който е развит ципест зеленикав лист, прикрепен с влагалище. Околоцветникът от 6 листчета: външните 3 бели, доста големи, 15 - 25 мм дълги, почти елиптични, ± разперени, лъжичкоаидни, вътрешните почти двойно по-малки, удължено обратно сърцевидни, почти плоски, докосващи се едно до друго, със зелено петно на връхната част. Тичинките с много къси дръжки, с дълги прашници, които в долната си част са по-широки, а върхът е силно заострен. Яйчникът сферичен или продълговат, тригнезден, а стълбчето почти влакновидно и за­вършва с остро близалце. Зрелият плод месест, жълтозелен, отваря се с 3 надлъжни шева. Семената обикновено елипсовидни с роговиден придатък.

¹ Разработил Д. Й о р д а н о в.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том II, БАН, София, (1964)

ВИДОВЕ:

Видът е монотипен в България:

Galanthus nivalis L. - Снежно кокиче

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.