BGFlora.eu

 

Род Galeopsis L.

Род 689 (28). БУДАРИЦА — GALEOPSIS L.¹

L., Sp. PL, ed. 1 (1753) 579; Gen. PL, ed. 5 (1754) 252.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Galeopsis L.
Българско име: Бударица

Описание:

Едногодишни тревисти растения, най-често със силно разклонени стъбла. Листата широко яйцевидни, яйцевидни до ланцетни или линейно ланцетни. Цветовете почти приседнали, събрани по 6 до много в гъстоцветни прешлени, сближени в горната част на стъблото и клонките и раздалечени в по-долните части. Прицветниците по-къси от чашката, шиловидни, бодливи. Чашката тръбесто звънчевидна с 10 жилки и 5 бодливи, почти еднакво дълги зъбчета. Венчето двуустно; тръбицата дълга почти колкото чашката или по-дълга, в горната част разширена, отвътре с пръстен от власинки; горната устна вдлъбната шлемовидно и назъбена; долната устна 3-делна с обратно сърцевиден дял, в основата с два тъпо конични, кухи израстъка. Тичинките скрити под горната устна; външните с по-дълги дръжки; прашниковите торбички разперени и ресничести. Орехчетата обратно яйцевидни, гладки, тъпо триръбести с плоска вътрешна и изпъкнала външна стена, на върха заоблени.

Таблица за определяне на видовете

1   Растения с твърди, често жълтеникави четинести власинки. Стъблото в горната част на междувъзлията издуто ..................... 2
1* Растения без твърди четинести власинки. Стъблото в горната част на междувъзлията неиздуто ................................................ 3
2   Стъблата по всички страни с гъсти прилегнали власинки. Чашката с четинки, достигащи до зъбците и изрезите ................................................................................................................................................ 4. Мъхната бударица — G. pubescens Besser
2* Стъблата без прилегнали власинки или с власинки само по две срещупо­ложни стени.  Тръбицата на чашката с четинки най-малко по ръбовете ....................................................................................................................................................................................... 3
3    Венчето (22-) 27 - 34 мм дълго, бледожълто, обикновено с пурпурно петно на долната устна ....................................................................................................................................................... 3. Красива бударица — G. speciosa Mill.
3* Венчето 15 - 20 (-28) мм дълго, розово (по-рядко бяло или бледожълто) с тъмно петно ............................................................... 4
4    Венчето със широк, плосък и целокраен среден дял на долната устна ............................... 5. Петниста бударица — G. tetrahit L.
4* Венчето с тесен, изпъкнал, извит и нарязан среден дял на долната устна ..................... 6. Двуделна бударица — G. bifida Boenn.
5   Чашката зелена с разперени, полупрозрачни, гладки или фино пунктирани власинки. Листата широко яйцевидни до яйцевидно ланцетни .................................................................................................................................... 1. Обикновена бударица — G. ladanum L.
5* Чашката белезникава с плътно прилегнали, матови, покрити с папили власинки и понякога също е разперени власинки. Листата линейни до ланцетни, рядко яйцевидни ..................................................... 2. Теснолистна бударица — G. angustifolia Ebirh. ех Hoffm.

¹ Разработил Ив. Асенов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Galeopsis speciosa Miller - Красива бударица

Galeopsis tetrahit L. - Петниста бударица

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.