BG Flora.eu

Род  GENTIANA  L.  ТИНТЯВА

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 227 p.p.; Gen. PI. ed. 5 (1754) 107 p.p.

Многогодишни, по-рядко едногодишни, тревисти, голи растения. Листата цели, срещуположни, по-рядко в прешлени. Цветовете двуполови (4) 5 - 7) делни, правилни, единични по върховете на стъблото или разклоненията или по няколко до много в прешлени или главички. Чашката срастналолистна, обикновено тръбеста, по-рядко разделена почти до основата; зъбците ù частично свързани с мембрана, образуваща горната част на тръбицата. Венчето срасналолистно, звънесто, конично или цилиндрично, с придатъци между свободните венечни дялове; венечната тръбица и дяловете голи. Тичинките колкото и венечните дялове прикрепени към тръбицата, със свободни или сраснали двугнездни прашници. Плодникът от 2 плодолиста с горен, едногнезден яйчник, в основата с нектарен диск. Семепъпките многобройни, анатропни. Стълбчето късо или липсващо, близалцата 2. Плодът, разпуклива, едногнездна кутийка. Семената с малък зародиш.

Стопанско значени Съдържат горчиви гликозиди, захари, масла, дъбилни вещества, алкалоиди. Използуват се широко в народната и официалната медицина. Имат добри декоративни качества.

„Флора на НР Бълългария”, том VIII, БАН, София, (1982)

Род Gentiana е представен в България с 11 вида  conspectus&gs_l= Zlc. Четири от тях са защитени от Закона за биологичното разнообразие  Normativni.Documenti%2FBio%2Fzbr.rtf&ei= Rg

Лечебни растения: http://lex.bg/laws/ldoc/2134916096

ВИДОВЕ:

Gentiana asclepiadea L.

Gentiana cruciata L.

Gentiana lutea (Murb.) Hayek.

Gentiana pneumonanthe L.

Gentiana punctata L.

Gentiana pyrenaica L.

Gentiana utriculosa L.

Gentiana verna L.

Gentianella bulgarica (Velen. ) Holub.

Gentianella ciliata (L.) Borkh.

НАЧАЛО/BEGINNING

E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                         © K. Nanev

Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.