BGFlora.eu

 

Род Glechoma L.

Род 679 (18). САМОБАЙКА — GLECHOMA L.¹

 L., Sp. PI., ed. 1 (1753) 578; Gen. PL, ed. 5 (1754) 251.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Glechoma L.
Българско име: Самобайка

Описание:

Многогодишни тревисти растения c полегнали, разклонени, вкореняващи се във възлите стъбла и приповдигащи се до изправени цветоносни клонки. Листата широко яйцевидни, закръглени до бъбрековидни, тъпо назъбени, с дръжки. Цветовете с къси дръжки, събрани в 2- до 5-цветни прешлени в пазвите на средните и горните стъблови листа. Прицветниците линейни, по-къси от цветните дръжки. Чашката тръбесто звънчевидна, права, с 15 жилки и 5 зъбчета, повече или по-малко двуустна; горната устна по-дълга с 3 зъбчета, а долната с 2 зъбчета. Венчето двуустно с права в горната част разширена тръбица; горната устна плоска, 2-делна; долната устна 3-делна с по-голям от страничните обратно яйцевиден, плосък, тъпо назъбен среден дял. Тичинките с успоредни дръжки с разположени под прав ъгъл прашници и скрити под горната устна. Стълбчето дълго почти колкото горната устна, на върха разделено на два еднакви дяла. Орехчетата елиптични, гладки.

Таблица за определяне на видовете

1 Чашката 5 - 6,5 мм дълга. Зъбците на горната устна на чашката триъ­гълни, 3 - 4 пъти по-къси от тръбицата ................................ ........................................................................................................………. 1. Бръшлянова самобайка — G. hederacea L.
1* Чашката 7 - 11 мм дълга. Зъбците на горната устна на чашката линейно ланцетни, дълги почти колкото тръбицата или до 2 пъти по-къси …………………….…………………….....……………. 2. Влакнеста самобайка — G. hirsuta Waldst. et Kit.

¹ Разработил Ив. Асенов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Glechoma hederacea L. - Бръшлянова самобайка

Glechoma hirsuta Waldst. et Kit. - Влакнеста самобайка

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.