BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Род Gymnadenia R. BR.

Род 199 (10). ГИМНАДЕНИЯ —GYMNADENIA R. BR. R.

Br. in Ait. Hort. Kew. ed. 2, V (1813) 191.

Семейство: Orchidaceae Lindl.
Род: Gymnadenia R. BR. R.
Българско име: Гимнадения 

Описание:

Грудките дланевидно разделни. Съцветието класовидно. Човчицата на гиностемия с продължение, образуващо гънчицй между джобчетата на по- линиите. С една тичинка. Джобчетата на полиниите без торбичка при осно­вата си.

Таблица за определяне на видовете

1   Шпората 1/2 - 2 пъти по-дълга от яйчника. Външните околоцветни листчета разперени. Цветовете розови или пурпурни (по изключение бели) ……………………………………......................................….. . 3. Комарова гимнадения — G. conopsea (L.) R. Вг.
1*  Шпората по-къса от яйчника. Цветовете бели или белезникави …………..............................................................……………... 2
2   Прицветниците с по 3 жилки. Устната ясно триделна. Цветовете бели или зеленикавобели ........................................................................................................................................ 1. Белезникава гимнадения — G. albida (L.) Rich.
2* Прицветниците с по една жилка. Устната слабо триделна или почти цяла. Цветовете розовобели .................................................. ............................................................................................................................2. Фривалдскиева гимнадения — G. frivaldskyana Hampe
„Флора на НР България”, БАН, София, том II, (1964)

Род Гимнадения е представен с 2 вида в България.


Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, БАН, София, том II, (1964),

Видове:

Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. - Комарова гимнадения

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


© 2012. Всички права запазени.