BGFlora.eu

 

Род Helianthemum Spach

Род 503 (2). ЖЕЛТАК — HEJLIANTHEMUM SPACH
Spach, Ann. Sci. Nat. 2 (Bot.), VI (1836) 360; Hetianthemum subg. Ortholobum Willk., Icon. Descrл. P1. II (1856) 83

Семейство: Cistaceae Juss.
Род: Helianthemum Spach
Българско име: Желтак

Описание:

Полухрасти или едногодишни тревисти растения. Листата срещуположни, с прилистници. Цветовете по 2 - 20 в прости или разклонени, скорпионовидно извити в началото връхни гроздовидни съцветня, по-рядко единични, връхни, с прицвегници, без аромат. Чашката от 5 листчета, външните 2 прикрепени повече или по-малко към съответните вътрешни листчета; винаги по-тесни и по-къси от последните. Венчелистчетата 5 или липсващи (понякога при клейстогамните цветове); по-дълги или по-къси от вътрешните чашелистчета, лимонено жълти, жълти или оранжеви. Тичинките 5 - 17, едноредни или много­бройни (30 - 100), многоредни, равни или по-къси от стълбчетата; всички тичинкови дръжки с прашници. Яйчникът едногнезден или непълно тригнезден, с три стенични плаценти (често изчезващи нагоре), с 2 - 12, по-рядко с повече изправени семепъпки на всяка стенична плацента; стълбчето късо, право или удължено, възходящо; близалцето главесто. Кутийката триъгълна, триделна, почти едногнездна, стените невдървенели. Семената дребни, без шев, често многостенни, със почти централен, просто нагънат зародиш. Насекомно опрашващи се или самоопрашващи се (клейстогамни); размножават се със семена.

Таблица за определяне на видовете

1    Полухрасти; венчелистчетата по-дълги от вътрешните чашелистчета ......... 1. Обикновен желтак — Н. mimmularium (L.) Mill.
1* Едногодишни растения; венчелистчетата по-къси от вътрешните чашелистчета ......................................................................... 2
2    Вътрешните чашелистчета ципести, при плода мехуресто подути ................. 4. Египетски желтак — Н.. aegyptiacum (L.) Mill.
2* Вътрешните чашелистчета тревисти, при плода не са мехуресто подути ...................................................................................... 3
3   При плода цветните дръжки хоризонтално разперени или дъговидно извити нагоре ................................................................... ......................................................................................................................................... 3. Иволистен желтак — Н. salicifolium (L.) Mill.
3* При плода цветните дръжки изправени ............................................. 2. Мъхнатоплоден желтак — Н.  lasiocarpum Desf. ех Willk.
¹ Разработила М. Маркова.

„Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н Р България”, том VII, Изд. на Б А Н, София, (1979)

ВИДОВЕ:

Helianthemum nummularium (L.) Mill. - Обикновен желтак

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.