BGFlora.eu

 

Род Helleborus L.

Род 289 (2). КУКУРЯК —HELLEBORUS L.¹
Sp. PI. ed. 1 (1753) 557; Gen. PI. ed. 5 (1754) 244.

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Helleborus L.
Българско име: Кукуряк

Описание:

Многогодишни тревисти. Стъблата изправени, дебели, при основата често вдървенели. Листата длановидно надедени; дяловете ланцетни, остро назъбени, на върха заострени. Цветовете едри, единични или събрани в цимозни съцветия. Околоцветните листчета 5, широко овални, паничковидни. Нектарниците 8 - 12, значително по-къси от перигона, късо фуниевидни. Тичинките многобройни. Плодниците 3 - 8 на брой, приседнали и при основата най- често сраснали. Плодовете многосеменни листовки. Насекомоопрашващи се. Размножават се със семена.

¹ Разработил Н. С т о я н о в.    

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Род Helleborus L. е представен в България само с един вид:

Helleborus odorus Waldst. et Kit. - Кукуряк

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.