BGFlora.eu

 

Genus Hepatica Mill.

Род. 302 (15), ГЪЛЪБОВИ ОЧИЧКИ — HEPATICA MILL.¹
Mill., Gard. Diet. Abridg. ed. 4 (1754) 2.

Семейство: Ranunculaceae Juss.
Род: Hepatica Mill.
Българско име: Гълъбови очички

Описание:

Многогодишни тревисти растения c добре развито, дебело, обикновено късо коренище. Листата 3 - 5-делни, на дълги дръжки, дяловете целокрайни или назъбени. Цветовете единични, двуполови. Околоцветникът венчевиден, от 5 - 7 (10) сини, розови, пурпурни или бели листчета; горните три стъблови листа приближени до цвета, наподобяващи чашка. Тичинките многобройни, нектарници липсват. Цветното легло изпъкнало. Плодничетата многобройни, влакнести. Плодът сборен, съставен от много орехчета. Насекомо опрашващи се; размножават се със семена и вегетативно.

¹ Разработил Б. Кузманов

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Род Hepatica Mill. е представен в България само с един вид:

Hepatica nobilis Mill. - Гълъбови очички

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.