BGFlora.eu

 

Род Heracleum L.

Род 581 (57). ДЕВЕСИЛ - HERACLEUM L.¹

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 249; Gen. PI. ed. 5 (1754) 117

Семейство: Umbelliferae Juss. (Apiaceae)
Род: Heracleum L.
Българско име: Девесил

Описание:

Двегодишни до многогодишни тревисти растения с вретеновидни или неправилни коренища. Стъблата наребрени и набраздени или грубо наребрени до многоъгълни, в горната си част прешленовидно или последователно разклонени, в долната част брадавичести, нагоре влакнести, изцяло пухести или отклонено влакнести. Листата прости, триделни, длановидно наделени или пересто насечени. Крайните дялове низбягващи или ненизбягващи по жилките. Сложните сенници и сенниците с обвивка от тревисти листчета или без обвивка. Чашката от 5 зъбчета или липсва. Венчелистчетата яйцевидни, тясно сърцевидни, елипсовидни, крайните цветове по-големи, на върха дълбоко, нарязани до двуделни, слабо или незавити навътре, зеленикаво жълти, розови или бели. Плодът сплеснат, елипсовиден до кръгъл; ребрата нишковидни, крайните крилати, каналите единични, по-къси от плода. Стилоподиумът коничен, куполовиден, в основата набръчкан.

Стопанско значение. Източници на етерични масла. Някои видове се употребяват за храна. В народната медицина се използуват за приготвяне на отвари и извлеци против епилепсия и като пикочогонно средство. Добри медоносни растения.

Таблица за определяне на видовете

1   Крайните листни дялове ланцетни, низбягващи по жилките ................. 3. Пирински девесил — Н. angustisectum (Stoj. et Acht.) Peev
1* Крайните листни дялове елипсовидни, обратно яйцевидни, широко ланцетни, заоблени, ненизбягващи по жилките ...................... 2
2   Приосновните листа триделни, със заоблени дялове .................................................................. 4. Триделен девесил — Н. ternatum Vel.
2* Приосновните листа с повече от 3 дяла .......................................................................................................................................................... 3
3   Стъблото в горната си част прешленовидно разклонено. Цветовете бели, външните значително по-големи ........................................... ..............................................................................................................................................................1. Мъхнат девесил — Н. verticillatum Panč.
3* Стъблото в горната си част последователно разклонено. Цветовете зеленикави, външните незначително по-големи .................................................................................................................................................................... 2. Сибирски девесил — Н. sibiricum L.
¹ Разработил Д. Пеев

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на НР България”, том VIII, БАН, София, (1982)

ВИДОВЕ:

Heracleum ternatum Velen. - Триделен девесил

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.