BGFlora.eu

 

Род Herniaria L.

L. Sp. PI. ed. 1 (1753) 218; Gen. PI. ed. 5 (1754) 103; Herm., Rep. Spec. Nov. XLII (1937) 203.

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: Herniaria L.
Българско име: Изсипливче, Белило


Описание:

Многогодишни, по-рядко едногодишни тревисти растения със стелещи стъбла. Листата дребни, срещуположни, горните понякога последователни поради неразвиване на едното листче, с пластинчати ресничести прилистници. Цветовете двуполови или еднополови, петделни или четириделни, събрани в плътни главести или главесто класовидни странични съцветия, прикрепени в пазвите на листата. Чашелистчетата 4 - 5, прикрепени на върха на гьрневидно цветно легло. Венчелистчетата 4 - 5, по-къси от чашката, нишковидни или липсват. Тичинките 2 - 5. Стълбчето добре развито, късо или липсва. Близалцето двуделно. Яйчникът свободен, малко или много потънал в цветното легло, едногнезден, с една семепъпка. Плодът орехче. Семената черни или чернокафяви, лъскави, гладки.

Стопанско значение. Видовете Н. glabra L. и Н. hirsuta L. съдържат гликозиди, сапонини, алкалоиди и етерично масло, поради което се използуват в медицината (дрога Herba Herniariae). Имат силно диуретично действие. . .

Таблица за определяне на видовете

1. Чашката малко или много гола. Листата голи или разсеяно ресничести, зелени .......................... 2. Голо изсипливче — H. glabra L.
1* Чашката с разперени власинки. Листата малко или много влакнести, сиви или сивозелени ........................................................... 2
2. Чашелистчетата 4 ... 5 .............................................................................................. Черногорско изсипливче — Н. nigrimontium Herm.
2* Чашелистчетата 5 ....................................................................................................................................................................................... 3
3.  Поне 3 от чашелистчетата на върха с по една или няколко дълги, прави четинки .. 4. Грубовлакнесто изсипливче — Н. hirsuta L.
3* Чашелистчетата на върха без дълги прави четинки ................................................................................................................................ 4
4.  Плътнотуфесто растение. Междувъзлията рядко надвишават 5 мм. Цветните класчета по върховете на стъблото ..................... ........................................................................................................................................... 1. Олимпийско изсипливче — Н. olympica J. Gay
4* Стъблото със стелещи се разклонения. Междувъзлията обикновено по-дълги от 5 мм: Цветовете разположени по дължината на стъблото и неговите разклонения ................................................................................................... 3. Сиво изсипливче — Н. incana Lam.         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
      
Източник: „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

ВИДОВЕ:

Herniaria incana Lam. - Сиво изсипливче

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.