BGFlora.eu

 

Род Hesperis L.

Род 336(10). ВЕЧЕРНИК — HESPERIS L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 663; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 297.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Hesperis L.
Българско име: Вечерник

Описание:

Двегодишни до многогодишни растения с разклонени, неразклонени и жлезисти власинки или по-рядко голи. Коренът вретеновиден. Листата последователни, цели или пересто нарязани. Съцветието гроздовидно, без прицветници. Чашелистчетата изправени, външните в основата торбесто разширени. Венчелистчетата лилави, розови, бели, жълтеникави или кафяви, често с мрежа от лилави жилки, с дълъг нокът. Тичинките свободни, с крилати дръжки и продълговати прашници. Нектарните жлези две, пръстеновидни или квадратни, разположени в основата на късите тичинки, навън най-често триделни, навътре изрязани, средни нектарни жлези липсват. Плодникът цилиндричен, яйчникът приседнал. Плодът линейна, цилиндрична или слабо четириръба, малко странично сплескана шушулка. Капачетата с една средна жилка и с мрежести или надлъжни странични жилки, често над семената малко изпъкнали. Преградната стена тънка, без жилки, епидермалните ú клетки с многобройни, напречни, успоредни на стените деления. Стълбчето късо. Близалцето дълбоко двуделно, с изправени, свободни, прилегнали един до друг дялове. Семената по една редица във всяко гнездо, продълговато цилиндрични, тъмнокафяви. Насекомо опрашващи се. Размножават се със семена.

Таблица за определяне на видовете

1   Цветовете жълтеникави до променливо жълто кафяви, понякога с виолетови жилки ......... 2
1* Цветовете червени, виолетови, розови или бели ....................................................................... 3
2   Дръжките на най-долните шушулки 3 - 9 см дълги. Венчелистчетата 2 - 4 мм широки ..........................................................…..............................………. 1. Тъжен вечерник — H. tristis L.
2* Дръжките на най-долните шушулки не повече от 1,5 см дълги. Венчелистчетата 3 - 9 мм широки ................................................................................ 2. Жлезист вечерник — H. laciniata All.
3   Стъблото четинесто-влакнесто с 3 - 5 мм дълги хоризонтално разперени власинки. Цветните дръжки обикновено много по-къси от чашката ...........................................................................Жлезист вечерник — Н. laciniata All.
3* Стъблото влакнесто с по-къси от 1 мм власинки. Цветните дръжки почти еднакво дълги с чашката ................................................................................................................................................ 4
4.   Средните и горните стъблови листа с къси дръжки, не стъблообхващащи ......................................................................................... 3. Обикновен вечерник — Н. matronalis L.
4* Средните и горните стъблови листа малко или много стъблообхва­щащи ............................. 5
5   Цветовете бели ..................................................... 6. Динарски вечерник — Н. dinarica G. Beck
5* Цветовете розови или червени ..................................................................................................... 6
6   Растение с дълги неразклонени власинки ...... 5. Балкански вечерник — Н. theophrasti Borb.
6* Растение без дълги неразклонени власинки .......... 4. Горски вечерник — Н. sylvestris Crantz
¹ Разработил И в а н А с е н о в.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Hesperis dinarica G. Beck_ - Вечерник

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.