BGFlora.eu

 

BGORHIDEI-KN

Fam.  ORCHIDACEAE

Род Himantoglossum W. D. Koch

Род 194 (5). Пърчовка - Himantoglossum W. D. KOCH
W. D. Koch in Syn.Fl. Germ. et Helv. (1838) 689

Семейство: Orchidaceae   Lindl.
Род: Himantoglossum W. D. Koch
Българско име: Пърчовка

Описание:

Многогодишни растения. Съцветието класовидно. Околоцветните листчета свободни, 5 от тях събрани в шлем. Устната при основата си с къса шпора, триделна, средният дял дълбоко разсечен на две, често силно удължен. Гиностемият тъп. Тичинка една. Тичинковото джобче при основата си с торбичка. Растения с по две подземни овални грудки.

Род Пърчовка е представен в България с един вид, определян преди като H. hircinum (L. ) Spreng. Защитен от Закона за Биологичното разнообразие.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на България”, БАН, София, том II, (1964)

ВИДОВЕ:

Himantoglossum caprinum (M.-Bieb.) Sprengel - Пърчовка - Himantoglossum_caprinum_Pryce_ Buckle

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.