BGFlora.eu

 

Род Iberis L.

Род 367(41) ИБЕРИС — IBERIS L.¹
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 648; Gen. Pl , ed. 5(1754) 292.

Семейство: Cruciferae Juss. (Brassicaceae)
Род: Iberis L.
Българско име: Иберис

Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения, по-рядко полухрасти. Стъблата и листата голи или покрити с изправени, прости, неразклонени власинки. Съцветията щитовидни или гроздовидни, често при плодовете удължени. Чашелистчетата много дребни. Венчелистчетата бели, жълти или пурпурно виолетови, в крайните цветове на съцветието нееднакви; двете външни много по-широки от двете вътрешни. Тичинките 6, без зъбчета на дръжките си. Средните нектарни жлези недоразвити. Цветните дръжки разперени, от вътрешната си страна пухести. Плодовете странично сплескани шушулчици; капачетата ланцетовидни, към върха с крилат гръбен ръб. Стълбчето дълго; близалдето главесто. Гнездата едносеменни и често крилати. Растения, посещавани от пчели.

Таблица за определяне на видовете

1   Многогодишни тревисти растения или полухрасти, при основата със сте­рилни издънки, приосновните листа събрани в розетка ......................................................................................................................................................................... 2
1* Едногодишни, двегодишни или многогодишни тревисти растения, без стерилни издънки в основата на стъблото ......................................................................................................................................................................................................... 3
2   Високи 5 - 15 см растения. Листата на стерилните издънки 1 - 2 мм широки, полуцилиндрични, островърхи. Съцветията връхни ................................................................................................................ 2. Скален иберис — I. saxatilis L.
2* Високи 15 - 30 см растения. Листата на стерилни издънки, 2 - 5 мм ши­роки, продълговато лопатовидни, плоски, тъпи. Съцветията странични ................................................................................ 1. Вечнозелен иберис — I. sempervirens L.
3   Горните стъблови листа целокрайни ................................................................... Сенниковиден иберис — I. umbellata L.
3* Всички листа назъбени ............................................................................................................ Горчив иберис — I. amara L.

¹ Разработил С т. Вълев.

„Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на НР България”, том IV, БАН, София, (1970)

Iberis umbellata L. - Сенниковиден иберис

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.