BGFlora.eu

 

Род Lamium L.

Род 687 (26). МЪРТВА КОПРИВА — LAMIUM L.¹

L., Sp. Pl, ed. 1 (1753) 579; Gen. Pl., ed. 5 (1754) 252.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Lamium L.
Българско име: Мъртва коприва

Описание:

Едногодишни или многогодишни тревисти растения. Листата триъгълно яйцевидни, закръглено яйцевидни до бъбрековидни или яйцевидни до продълговато яйцевидни. Цветовете събрани по 3 до 16 в гъсти лъжливи прешлени, разположени в пазвите на горните и средните стъблови листа. Прицветниците много дребни или липсващи. Чашката тръбеста или звънчевидна с 5 жилки и 5 еднакво или почти еднакво дълги, ланцетни, шиловидно заострени зъбчета. Венчето бяло, розово или червено, двуустно; тръбицата обикновено по-дълга от чашката, отвътре най-често с пръстен от власинки; горната устна обикновено вдлъбната шлемовидно, цяла или врязана; долната устна 3-делна с обратно сърцевиден или широко обратно яйцевиден среден дял, а страничните дялове редуцирани до малки шиловидни зъбчета или почти липсващи. Тичинките скрити под горната устна; външните с по-дълги дръжки; прашниковите торбички разперени. Яйчникът в основата с нектарен диск. Орехчетата обратно яйцевидни, остро три ръбести, гладки, отгоре плоски.

Таблица за определяне на видовете

1   Венчето с дълбоко 2-делна горна устна ................................................................................................................................................... 2
1* Венчето с цяла, назъбена или слабо врязана горна устна ...................................................................................................................... 3
2   Едногодишно растение. Венчето 12 - 25 мм дълго ......................................... 4. Двуделноцветна мъртва коприва — L. bifidum Суr.
2* Многогодишно растение. Венчето 25 - 40 мм дълго ............................................ 1. Гарганиева мъртва коприва — L. garganicum L.
3   Венечната тръбица извита в основата ...................................................................................................................................................... 4
3* Венечната тръбица права ........................................................................................................................................................................... 6
4   Едногодишно растение. Венчето с триъгълни странични дялове на долната устна ............................................................................. ............................................................................................................................................... Мускусна мъртва коприва — L. moshatum Mill.
4* Многогодишни растения. Венчето с линейни или шиловидни странични дялове на долната устна ............................................... 5
5   Страничните дялове на венчето с 1 зъбче. Венчето розово, червено, по- рядко ... 2. Петниста мъртва коприва — L. maculatum L
5* Страничните дялове на венчето с 2 - 3 зъбчета. Венчето бяло ................................................ 3. Бяла мъртва коприва — L. album L
6   Многогодишно растение. Венчето 25 - 40 мм дълго ............................................. 1. Гарганиева мъртва коприва — L. garganicum L
6* Едногодишни растения. Венчето 10 - 25 мм дълго .................................................................................................................................. 7
7   Присъцветните листа стъбло обхващащи и обикновено по-широки, отколкото дълги ....................................................................... .............................................................................................................................7. Стъбло обхваната мъртва коприва — L. amplexicaule L.
7* Присъцветните листа нестъблообхващащи и по-дълги, отколкото широки ......................................................................................... 8
8   Листата и присъцветниците закръглено назъбени до кръгло напилени, но ненарязани. ...................................................................... ................................................................................................................................................ 5. Червена мъртва коприва — L. purpureum L.
8* Листата и присъцветниците нарязано назъбени ....................................................  6. Хибридна мъртва коприва — L. hybridum Vill.

¹ Разработил Ив. Асенов

От „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н Р България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Lamium album L. - Бяла мъртва коприва

Lamium amplexicaule L. - Стъблообхваната мъртва коприва

Lamium galeobdolon (L.) Ehrend et Polatschek - Жълта мъртва коприва

Lamium maculatum L. - Петниста мъртва коприва

Lamium purpureum L. - Червена мъртва коприва

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.