BGFlora.eu

 

Род Lavatera L.

Род 492 (2). ЛАВАТЕРА — LAVATE RA L.
L., Sp. Pl. ed. 1 (1753) 690; Gen. Pl. ed. 5 (1754) 308

Семейство: Malvaceae Juss.
Род: Lavatera L.
Българско име: Лаватера

Описание:

Дървета, храсти или многогодишни до едногодишни тревисти растения. Стъблата изправени, обикновено гъсто влакнести. Прилистниците цели, ланцетни. Листата най-често наделени, със заоблени дръжки. Цветовете многобройни; единични или събрани по няколко в пазвите на листата, във връхните части на стъблото и разклоненията в гроздовидни съцветня. Чашката двойна: външните чашелистчета 3, повече или по-малко сраснали в основата, винаги по-къси от вътрешните чашелистчета; последните 5 сраснали почти до половината. Венчелистчетата 5, на върха дълбоко врязани, в основата стеснени в гъсто копринесто влакнест нокът; разнообразно обагрени, рядко жълти. Тичинковата тръбица на върха наделена в многобройни дръжки; обикновено гъсто влакнеста; прашниците белезникави. Яйчниците многобройни с по една възходяща семепъпка, стълбчетата многобройни; близалцата странични, нишковидни, разположени по протежение на вътрешната повърхност на стълбчетата. Плодът сух, разпадлив, дисковиден, закръглен, разпадащ се на 6 - 40 странично сплескани, на върха закръглени плодни дялчета; последните обикновено неразпукливи, едногнездни, едносеменни, наредени в кръг около издигащия се куполовидно или дисковидно връх на цветното легло, ръбовете без крила. Насекомно опрашващи се; размножават се със семена.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н Р България”, том VII, БАН, София, (1979)

ВИДОВЕ:

Lavatera thuringiaca L. - Лаватера

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.