BGFlora.eu

 

Род Leucojum L.

Род 182 (2). БЛАТНО КОКИЧЕ — LEUCOJUM L.¹
L. Gen. Pl. ed. 5 (1754)102; Sp. Pl. ed. 1 (1753) 289.

Семейство: Amaryllidaceae Lindl.
Род: Leucojum L.
Българско име: Блатно кокиче

Описание:

Многогодишни луковични растения. Листата приосновни, 2 - 6, с по-къси или по-дълги влагалища. Цветовете връхни, по 1 - 7, с влагалищен кожесто ципест, сравнително дребен лист (до 5 см) в основата им. Цветовете средно големи, най-често увиснали. Околоцветникът обикновено звънчевиден, съставен от 6 еднакви, несраснали листчета, най-често бели, със жълто, зелено или червено петно на уплътнения си връх. Тичинките с тънка, сравнително къса дръжка и удължен, с тъп на върха прашник. Плодът разпукваща се надлъжно кутийка. Семената обикновено черни, сферични или цилиндрични.
¹ Разработил Д. Йорданов.

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Н. Р. България”, том II, БАН, София, (1964)

Leucojum aestivum L. - Лятно блатно кокиче

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.