BGFlora.eu

 

Род Lychnis L.

L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 436; Gen. PL ed. 5 (1754) 198, nr. 517; p. p.; A. Br., Flora
XXVI (1843) 369.

Семейство: Caryophyllaceae Juss.
Род: LYCHNIS L.¹
Българско име: Свиларка

Описание:

Многогодишни тревисти растения c ланцетни или линейни листа. Цветовете двуполови, разположени в дихазни съцветия. Чашката тревиста, зелена или червеникава, с 10 жилки, след прецъфтяването не се подува. Петурата на венчелистчетата цяла или 2 - 4-делна, в основата стеснена в нокът. Тичинките 10. Плодникът от 5 плодолиста с горен едногнезден яйчник, рядко с 3 или 6 близалца, разположени срещу венчелистчетата. Плодът едногнездна кутийка, отваряща се на върха си с извити навън 5 зъбчета. Семената много, бъбрековидни, покрити със ситни брадавички.

Таблица за определяне на видовете

1♦.  Съцветието сбито, с изглед на главичка ........................................................ Халцедонова свиларка — L. chalcedonica L.
1*  Цветовете разположени в. редки дихазии, съцветието не напомня гла­вичка ................................................................... 2
2.  Растение, гъсто покрито с дълги, бели власинки. Венчелистчетата цели. Цветовете в повечето случаи единични ............................................................................................................................................................. 2. Свиларка — L coronaria L.
2*  Зелено растение, с редкл власинки. Венчелистчетата в горната си част нарязани на 2 или 4 дяла. Цветовете разположени в редки дихазни съцветия     ................................................................................................................. 1. Румянка — L flos-cuculi L.

* L. chalcedonica L., Sp. PI. ed. 1 (1753) 436; Hayek, Prodr. Fl. Penins. Balc. I (1924) 287 — Халцедонова свиларка

Многогодишно растение високо 30 - 60 см, слабо влакнесто. Листата яйцевидни, със сърцевидна основа, заострени, грапави, с власинки по жилките и ръба. Цветовете многобройни, събрани в сбито, подобно на главичка съаветие. Чашката 14 - 17 мм дълга, с реснички по жилките и по ръба на зъбците. Венчелистчетата яркочервени, на върха до 1/3 двуразделни. Кутийката 8 - 10 мм дълга, с карпофор, дълъг 4 - 6 мм. Семената бъбрековидни.

Стопанско значение. Декоративно растение; използува се в народната медицина като растение, съдържащо сапонин.

¹ Разработил Н. С т о я н о в.


         Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.


Източник:  „Флора на НР България”, том III, БАН, София, (1967)

ВИДОВЕ:

Lychnis coronaria (L.) Desr. in Lam. - Свиларка, кървавиче

Lychnis flos-cuculi L. - Румянка, кукувичи цвят

 

 E-mail: krnanev@gmail.com                                                                                                                  © K.Nanev   

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев© 2012. Всички права запазени.