BGFlora.eu

 

Род Lycopus L.

Род 665 (4). КАТУШКА — LYCOPUS L.¹

L., Sp. Pl., ed. 1 (1753) 21, Gen. Pl., ed. 5 (1754) 12.

Семейство: Labiatae Juss. (Lamiaceae)
Род: Lycopus L.
Българско име: Катушка

Описание:

Многогодишни тревисти растения c пълзящи коренища. Стъблата изправени, приповдигащи се, прости или разклонени, просто или просто и единично жлезисто влакнести» понякога с вегетативни издънки. Листата на къси дръжки или приседнали, назъбени до просто пересто нарязани, тясно елиптични, елиптични, голи, просто влакнести или примесени с точковидни жлези. Цветовете събрани в многоцветни лъжливи прешлени в пазвите на горните стъблени листа. Прицветниците елиптични или нишковидни, шиловидно източени. Чашката звънчевидна, равно или неравно 5-делна, зъбците шиловидно източени. Венчето двуустно, 4-делно. Венечната тръбица цилиндрична или тясно звънеста, в отвора с власинки; дяловете почти еднакви или най-горният дял малко по-широк, бели, бледожълти, охреножълти с червени петна или червен оттенък. Тичинките 2, по-дълги от венчето, стаминодиите 2 или липсват. Орехчетата 4, сплеснати, пресечено пирамидални, с удебелен ръб.

Стопанско значение. Съдържат дъбилни вещества и се използуват за дъбене на кожи и отчасти за багрене на тъкани. В надземните части са установени следи от алкалоиди и не се ядат от едрия рогат добитък. В народната медицина се препоръчва да се пият отвари против ревматизъм.

Таблица за определяне на видовете

1    Листата пересто нарязани ............................................................................................................ 2. Висока катушка — L. exaltatus L. fil.
1* Листата цели, назъбени, напилено назъбени, рядко в основата си пересто нарязани ............................................................................. .....................................................................................................................................1. Европейска (обикновена) катушка — L. europaeus L.

¹ Разработил Д. П е е в.

„Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник: „Флора на Н. Р. България”, том IX, БАН, София, (1989)

ВИДОВЕ:

Lycopus europaeus L. - Европейска (обикновена) катушка

 

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.