BGFlora.eu

 

Род Muscari Mill.

Род 172 (18). КУКУВИЧЕ ГРОЗДЕ —MUSCARI MILL.¹
Mill. Gard. Diet ed. 8 (1763) no. 3.

Семейство: Liliaceae Hill.
Род: Muscari Mill.
Българско име: Кукувиче грозде

Описание:

Многогодишни луковични растения c приосновни линейни листа и голи стъбла с яйцевидно или яйцевидно продълговато гроздовидно съцветие. Цве­товете с къси дръжки и делвовиден, син, гълъбов или виолетов околоцветник със 6 обърнати навън зъбчета. Плодникът с кълбест яйчник, право стълбче и главесто близалце. Цветовете доста често издават остра приятна миризма. Плодът остроръбеста кутийка.

Таблица за определяне на видовете

1   Тичинките разположени в два кръга (реда) ......................................………….. 1. Вандазово кукувиче грозде — М. vandasii Vel.
1* Тичинките разположени в един кръг (ред) …………………………....................................................................…………………. 2
2   Околоцветникът продълговат ………………………………....................................................................………………………….. 3
2* Околоцветникът кълбовиден (делвовиден) ……………...…………………. 3. Горско кукувиче грозде — M botryoides (L.) Mill.
3   Съцветието конично. Цветовете с еднакво дълги и разперени дръжки ............................................................................................. ......................................................................................................................... 2. Пирамидално кукувиче грозде — М. pyramidatum Vel.
3* Съцветието овално, гъсто или продълговато. рехаво. Безплодните цветове малко по-бледи от плодните ...........................…. 4
4   Листата плоски, широко линейни или широко жлебовидни, 3 - 8 мм широки ................................................................................. ........................................................................................................................... 4. Пренебрегнато кукувиче грозде — М. neglectam Guss.
4* Листати тънки, полуцилиндрични или тясно  линейни, 2 - 3 мм .широки ...................................................................................... 5
5   Листата полуцилиндрични, най-често по-къси от стъблото. Съцветието гъсто. Безплодните цветове малко по-бледи от плодните ......................................................................................................................... 6. Гроздовидно кукувиче грозде — М. racemosam (L) Mill.
5* Листата тясно линейни. Съцветието продълговато, рехаво. Безплодните цветове бледосини, плодните тъмносини с белезникави зъбчета ………………….……………… ……....…………………….……………. 5. Красиво кукувиче грозде — М. pulchellum Heldr.
¹ Разработили Ст. Вълев и Ив. Асенов.

„Флора на Народна Република България”, том II, БАН, София, (1964 )

*     *     *     *     *
Забележка:
Съставителите на определителния ключ за рода Ст. Вълев и Ив. Асенов. не са включили вида М. comosom Mill., въпреки че този вид е често срещан в България. Виж например

157. (16). Muscari L. (вкл. Leopoldia Parl.)Кукувиче грозде

Околоцветникът син, почти кълбест или длъгнест, на стеснения си горен край  обикновено със 6 зъбчета. Личинките прикрепени към сре­дата ма околоцветната тръбида. Стълбчето дълго колкото околоцветника, нишковидно, със слабо 3-делно близалце. Кутийката остро-три- стенна. Растения с луковица и безлистно стъбло. Цветовете върху дръжки, с дребни прицветници. Съцветието грозд. Горните безплодни цветове понякога имат друга форма в сравнение с долните, които са плодоносни.

1    Горните видоизменени стерилни цветове образуват на върха на съцветието нещо като кичур и се различават по форма и окраска от плодните. Съцветието удължено, 10 - 25 см дълго, рехаво .................................................................................................................. 2.
1*. Горните безплодни цветове не се развиват или малко се раз­личават от плодните. Съцветието е късо, сбито ........................... 3.
2   Околоцветникът на безплодните цветове 2 и повече пъти по- дълъг, отколкото широк; дръжките на безплодните цветове не по-дълги или малко по-дълги от перигона ................................................................................................................ (4) М. tenuiflorum Tausch.
2*. Околоцветникът на безплодните цветове най-много 1,5 пъти по-дълъг, отколкото широк; дръжката на безплодните цветове 3 - 4 пъти по-дълга от перигона ……................................................................................................................................…. (3) М. comosom Mill.
3   Околоцветникът кълбесто-овален ……………………..............................................................………………… (1) М. botryoides Mill.
3* Околоцветникът длъгнест ………………………….................................................................…………………. (2) М. racemosum Mill.
 

„Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, „Наука и изкуство”, Четвърто преработено и допълнено издание, Част I, София (1966)

Разпространение в България: (Конспект на висшата флора на България) = conspectus&gs_l= Zlc.
Общо разпространение:

Източник:  „Флора на Народна Република България”, том II, БАН, София, (1964 ), „Флора на България”, Н. Стоянов, Б. Стефанов, Б. Китанов, „Наука и изкуство”, Четвърто преработено и допълнено издание, Част I, София (1966)

ВИДОВЕ:

Muscari botryoides (L.) Miller - Горско кукувиче грозде

Muscari comosum (L.) Miller - Качулесто кукувиче грозде

E-mail: krnanev@gmail.com

© K.Nanev

обратно към НАЧАЛОТО


Авторско право К. Нанев © 2012. Всички права запазени.